Công bố dịch vụ mới - câu hỏi ngắn

Câu hỏi ngắn là mô hình dịch vụ bạn có thể tham vấn với một trong những bác sĩ Wellcare mà không cần đặt hẹn trước, bác sĩ sẽ thu xếp trả lời trong vòng 24 giờ bằng tin nhắn hoặc lời nhắn thoại.

Rất nhiều bệnh nhân khi có nhu cầu tư vấn với bác sĩ Wellcare với những câu hỏi đơn giản mà không nhất thiết cần tương tác hai chiều thông qua một cuộc hẹn. Vì thế chúng tôi đã nghiên cứu triển khai dịch vụ ‘câu hỏi ngắn’, vừa là chi phí sẽ thấp hơn cho bệnh nhân, vừa là quy trình sẽ đơn giản hơn.

Phí dịch vụ câu hỏi ngắn là 50.000 đồng / câu hỏi, thay vì từ 200.000 trở lên so với một cuộc khám từ xa thông thường. Đặc biệt, sau mỗi cuộc khám thông thường, trong vòng 24h bạn có thể sử dụng dịch vụ câu hỏi ngắn để hỏi thêm các dặn dò, toa thuốc hoặc phương án điều trị mà bạn không rõ mà không mất phí. Hãy nhớ quyền lợi này của mình nhé!

Bạn nên sử dụng dịch vụ này khi:

  • Nhu cầu không cấp bách, bạn có thể nhận câu trả lời trong khoảng thời gian 24h.
  • Bác sĩ sẽ không cần chẩn đoán và kê toa thuốc với dịch vụ câu hỏi ngắn, vì không có đầy đủ thông tin, tương tác hai chiều để làm rõ vấn đề bệnh như một cuộc khám từ xa thông thường.

Nếu bạn cần một trong 2 vấn đề trên, hãy chuyển sang dịch vụ khám từ xa thông thường. Ở đó bạn có thể mô tả đầy đủ vấn đề, tải thêm tài liệu, hình ảnh, video clip trước cuộc hẹn, và có thời gian trao đổi thông tin kỹ càng với bác sĩ. Chỉ khi có đẩy đủ thông tin, bác sĩ Wellcare mới có cơ sở khoa học để đưa ra kết luận, chẩn đoán, toa thuốc và phương án điều trị phù hợp nhất cho bạn.

- 18-05-2021 -

Bài viết liên quan