KHÁM CHỮA BỆNH TỪ XA

Bác sĩ Lê Anh Tuấn

ThS.BS Lê Anh Tuấn

Phí: 250,000 đ

Hiếm muộn, Tiết niệu, Nam khoa

Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Tường

BS Nguyễn Vĩnh Tường

Phí: 200,000 đ

Tiêu hóa & gan mật

Bác sĩ Trương Hữu Khanh

BS Trương Hữu Khanh

Phí: 50,000 đ

Nhi, Nội thần kinh

Bác sĩ Trà Anh Duy

ThS.BS Trà Anh Duy

Phí: 150,000 đ

Tiết niệu, Hiếm muộn, Nam khoa

Bác sĩ Cao Chí Hiếu

BS.CK2 Cao Chí Hiếu

Phí: 150,000 đ

Lão khoa, Nội tổng quát

Bác sĩ Lương Võ Quang Đăng

BS Lương Võ Quang Đăng

Phí: 200,000 đ

Tim mạch, Nội hô hấp, Nội tổng quát

Bác sĩ Trần Thị Hồng An

ThS.BS Trần Thị Hồng An

Phí: 100,000 đ

Nội tổng quát

Bác sĩ MAI DUY LINH

BS MAI DUY LINH

Phí: 80,000 đ

Nội cơ xương khớp, Lão khoa

Bác sĩ Hồ Dũng

ThS.BS Hồ Dũng

Phí: 150,000 đ

Tâm thần học

Bác sĩ Phan Quốc Bảo

BS Phan Quốc Bảo

Phí: 100,000 đ

Tai mũi họng

Bác sĩ Trần Thị Như Hoa

ThS.BS Trần Thị Như Hoa

Phí: 200,000 đ

Tim mạch, Nội tổng quát

Bác sĩ Mai Phan Tường Anh

BS Mai Phan Tường Anh

Phí: 100,000 đ

Tiêu hóa & gan mật, Ngoại khoa tiêu hóa, Hậu môn trực tràng

Bác sĩ Trần Quang Trung

BS Trần Quang Trung

Phí: 50,000 đ

Ung bướu, Tiêu hóa & gan mật, Nội tổng quát

Bác sĩ Nguyễn Trí Quang

BS Nguyễn Trí Quang

Phí: 150,000 đ

Hiếm muộn, Tiết niệu, Nam khoa

Bác sĩ Phạm Thị Xuân Linh

BS Phạm Thị Xuân Linh

Phí: 220,000 đ

Nhi

Bác sĩ Đoàn Lê Minh Hạnh

BS Đoàn Lê Minh Hạnh

Phí: 100,000 đ

Nội hô hấp, Nội tổng quát

Bác sĩ Huỳnh Thanh Sơn

BS Huỳnh Thanh Sơn

Phí: 150,000 đ

Lồng ngực - mạch máu

Bác sĩ Phạm Ngọc Dũng

BS Phạm Ngọc Dũng

Phí: 100,000 đ

Phụ sản

Bác sĩ Mạch Triều Hà

BS.CK1 Mạch Triều Hà

Phí: 100,000 đ

Nội thần kinh, Tâm thần học

Bác sĩ Quách Văn

BS.CK1 Quách Văn

Phí: 100,000 đ

Phụ sản, Da liễu, Hiếm muộn

    Trang 1 . . .