Khám chữa bệnh từ xa

Bác sĩ Trần Thị Hồng An

ThS.Bs Trần Thị Hồng An

100,000 ₫ / lần tư vấn

Nội tổng quát

Bác sĩ Trần Quang Trung

Bs Trần Quang Trung

50,000 ₫ / lần tư vấn

Tiêu hóa & gan mật, Nội tổng quát, Ung bướu

Bác sĩ Hồ Dũng

ThS.Bs Hồ Dũng

150,000 ₫ / 30 phút tư vấn

Tâm thần học

Bác sĩ Phan Quốc Bảo

Bs Phan Quốc Bảo

100,000 ₫ / lần tư vấn

Tai mũi họng

Bác sĩ Nguyễn Thu Huyền

ThS.Bs Nguyễn Thu Huyền

100,000 ₫ / 25 phút tư vấn

Tim mạch

Bác sĩ Đoàn Lê Minh Hạnh

Bs Đoàn Lê Minh Hạnh

100,000 ₫ / lần tư vấn

Nội hô hấp, Nội tổng quát

Bác sĩ Trương Hữu Khanh

Bs Trương Hữu Khanh

50,000 ₫ / lần tư vấn

Nhi, Nội thần kinh, Nhiễm

Bác sĩ Nguyễn Trí Quang

Bs Nguyễn Trí Quang

200,000 ₫ / lần tư vấn

Nam khoa, Nội tổng quát, Tiết niệu

Bác sĩ Nguyễn Thị Đan Thanh

ThS.Bs Nguyễn Thị Đan Thanh

200,000 ₫ / lần tư vấn

Dinh dưỡng

Bác sĩ Lương Chấn Lập

Bs.CK1 Lương Chấn Lập

50,000 ₫ / 20 phút tư vấn

Ung bướu

Bác sĩ Lương Võ Quang Đăng

Bs Lương Võ Quang Đăng

200,000 ₫ / lần tư vấn

Tim mạch, Nội tổng quát, Nội hô hấp

Bác sĩ Phạm Thị Xuân Linh

Bs Phạm Thị Xuân Linh

220,000 ₫ / lần tư vấn

Nhi

Bác sĩ Mai Duy Linh

Bs Mai Duy Linh

80,000 ₫ / lần tư vấn

Nội cơ xương khớp, Lão khoa

Bác sĩ Nguyễn Trí Đoàn

Bs Nguyễn Trí Đoàn

250,000 ₫ / 15 phút tư vấn

Nhi

Bác sĩ Mai Phan Tường Anh

Bs Mai Phan Tường Anh

100,000 ₫ / lần tư vấn

Tiêu hóa & gan mật, Ngoại khoa tiêu hóa, Hậu môn trực tràng

Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Tường

Bs Nguyễn Vĩnh Tường

200,000 ₫ / lần tư vấn

Tiêu hóa & gan mật

Bác sĩ Trình Ngô Bỉnh

ThS.Bs Trình Ngô Bỉnh

200,000 ₫ / 10 phút tư vấn

Da liễu

Bác sĩ Trần Thị Mai Linh

Bs Trần Thị Mai Linh

150,000 ₫ / lần tư vấn

Ngoại thần kinh

Bác sĩ Trương Thành Trí

Bs Trương Thành Trí

220,000 ₫ / lần tư vấn

Ung bướu

Bác sĩ Lưu Hồng Vân

Bs Lưu Hồng Vân

200,000 ₫ / 15 phút tư vấn

Nhi

    Trang 1 . . .