Chọn 'Gọi điện' , để thực hiện khám qua điện thoại di động, chọn 'Gọi video' để khám kỹ hơn, tuy nhiên yêu cầu cả bạn và bác sĩ cần có Internet mạnh và ổn định (ưu tiên wifi)

Chat
Gọi điện
Gọi video
Gọi ngay
Hẹn giờ gọi

Bạn chọn 'Gọi ngay' khi cần tư vấn nhanh. Nếu muốn khám kỹ hơn, bạn chọn 'Hẹn giờ gọi' để bác sĩ có thời gian xem trước hồ sơ bệnh án.

Sau khi hoàn tất thanh toán, bạn có thể sử dụng tính năng ‘Gọi ngay’ cho bác sĩ vào giờ sau:

{{crrDate.day}}

{{crrDate.date}}

Tháng {{crrDate.month}}

< Trước

Sau >

Yêu cầu khám

Bác sĩ MAI DUY LINH

BS MAI DUY LINH

Phí khám chi tiết:

  • Phí {{appointment.medium=='chat'?'chat':appointment.medium=='phone'?'gọi điện':appointment.medium=='video'?'gọi video':''}}: {{doctorFee.fee.total.format(0, 3, ',', '.')}}đ
  • Phụ thu ngày nghỉ: {{doctorFee.fee.holidaySurchage.format(0, 3, ',', '.')}}đ

Phí: {{parseInt(appointment.fee).format(0, 3, ',', '.')}} đ