Danh sách bác sĩ tư vấn - khám trực tuyến chuyên khoa Nội tiết

Bác sĩ Phan Hữu Tú


BS Phan Hữu Tú

Đái tháo đường, Nội tiết, Nội tổng quát

Phí khám: 200,000đ

Tham gia từ: 08/2016

Bs Tú

Kinh nghiệm y khoa

 • Từ 1997- 2007: Bs khoa khám - Cấp cứu - Siêu âm tại Trung tâm Y tế Diên khánh - Khánh hòa.
 • Từ 2007-2009: Bs siêu âm tổng quát, tim mạch tại Bv Quốc tế Columbia Asia.
 • Từ 2009-2011: Bs siêu âm tổng quát, tim mạch tại Phòng khám Victoria Healthcare Mỹ Mỹ.
 • Từ 2013 - nay: Bs Nội tổng quát, chuyên khoa Nội tiết, siêu âm tại Phòng khám Victoria Mỹ Mỹ

Bằng cấp chuyên môn

 • 1997: Tốt nghiệp Đại học Y Huế
 • Từ 2011-2013: Học chuyên khoa 1 Nội tiết tại Đại học Y Dược Tp.HCM.

Bác sĩ Ngô Thế Phi


BS Ngô Thế Phi

Tim mạch, Đái tháo đường, Nội tiết

Phí khám: 80,000đ

Tham gia từ: 07/2016

Bs Phi

Kinh nghiệm y khoa

 • Bệnh viện Thủ Đức.
 • Phòng khám nội tiết Ngô Thế Phi.

Bằng cấp chuyên môn

 • 1999: Tốt nghiệp Đại học Y Dược, TP Hồ Chí Minh.
 • 2001: Hoàn thành chuyên khoa sơ bộ Nội tiết, Bệnh viện Chợ Rẫy.
 • 2007 Tốt nghiệp CK1 Nội tiết, Đại học Y Dược TP HCM.
 • 2013 Tốt nghiệp CK2 Nội tiết, Đại học Y Dược TP HCM.

Bác sĩ Đặng Thanh Huy


BS Đặng Thanh Huy

Tim mạch, Nội tiết, Nội tổng quát

Phí khám: 100,000đ

Tham gia từ: 10/2016

Bs Huy

Kinh nghiệm y khoa

 • 2001-2011: Khoa Nội - Cấp Cứu - Vận chuyển cấp cứu, Phòng khám Quốc tế International SOS/AEA, Q.1, Tp.HCM
 • 2011-2013: Khoa Nội - Cấp Cứu - Vận Chuyển Cấp Cứu, Phòng Khám Quốc Tế Family Medical Practice, Q.1, Tp.HCM
 • 2013-2014: Khoa Nội & Cấp Cứu - Bệnh Viện Quốc Tế Đồng Nai
 • 2014-2015: Khoa Cấp Cứu - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Đức, Tp.HCM
 • 2013-2016: Khoa Cấp Cứu - Bệnh Viện Quốc Tế City
 • 2015-2016: Khoa Hồi sức cấp cứu - Bệnh Viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Phú Quốc
 • 01/2016 – Nay: Khoa Nội - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Phúc An Khang, Q.2, Tp.HCM
 • 05/2016 – Nay: Khoa cấp cứu - Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng, Q.7, Tp.HCM

Bằng cấp chuyên môn

 • 1994: Tốt nghiệp bác sĩ Đa khoa hạng Khá trường Đại Học Y Dược Tp.HCM.
 • 2000: Cử nhân Ngoại ngữ-Tiếng Anh - Đại Học Ngoại ngữ Hà Nội.
 • 2004: Chuyên Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Trường Đại Học Y Dược Tp.HCM.
 • 2010: Chứng chỉ cấp cứu Tim mạch, Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS) – American Heart Association - Jakarta, Indonesia.
 • 2015: Siêu âm Tổng quát thực hành - Đại Học Y Dược Tp.HCM.
 • 2016: Thạc Sĩ Y Khoa - Nội Tổng Quát. Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Một số vấn đề có thể tư vấn, khám trực tuyến với bác sĩ chuyên khoa Nội tiết:

(125 cám ơn, 4.8 điểm)