Khám chữa bệnh từ xa

Bác sĩ Trần Văn Công

Bs Trần Văn Công

300,000 ₫ / lần tư vấn

Nhi

Bác sĩ Trần Thị Như Hoa

ThS.Bs Trần Thị Như Hoa

200,000 ₫ / lần tư vấn

Tim mạch, Nội tổng quát

Bác sĩ Cao Chí Hiếu

Bs.CK2 Cao Chí Hiếu

150,000 ₫ / lần tư vấn

Lão khoa, Nội tổng quát

Bác sĩ Lê Hồ Xuân Duy

Bs Lê Hồ Xuân Duy

200,000 ₫ / lần tư vấn

Tai mũi họng

Bác sĩ Nguyễn Văn Hữu

Bs.CK2 Nguyễn Văn Hữu

100,000 ₫ / 15 phút tư vấn

Nội tiết

Bác sĩ Huỳnh Thanh Sơn

Bs Huỳnh Thanh Sơn

150,000 ₫ / lần tư vấn

Lồng ngực, mạch máu

Bác sĩ Mạch Triều Hà

Bs.CK1 Mạch Triều Hà

100,000 ₫ / lần tư vấn

Nội thần kinh

Bác sĩ Phạm Ngọc Dũng

Bs Phạm Ngọc Dũng

100,000 ₫ / lần tư vấn

Phụ sản

Bác sĩ Quách Văn

Bs.CK1 Quách Văn

100,000 ₫ / lần tư vấn

Phụ sản, Hiếm muộn, Da liễu

Bác sĩ Lê Anh Tuấn

ThS.Bs Lê Anh Tuấn

250,000 ₫ / 15 phút tư vấn

Hiếm muộn, Tiết niệu, Nam khoa

Bác sĩ Dư Huỳnh Hồng Ngọc

Bs Dư Huỳnh Hồng Ngọc

150,000 ₫ / lần tư vấn

Hiếm muộn

Bác sĩ Nguyễn Huy Toàn

Bs Nguyễn Huy Toàn

200,000 ₫ / lần tư vấn

Chấn thương chỉnh hình, Nội cơ xương khớp

Bác sĩ Vũ Mạnh Cường

Bs Vũ Mạnh Cường

200,000 ₫ / lần tư vấn

Tim mạch

Bác sĩ Nguyễn Thị Hoàng Yến

Bs Nguyễn Thị Hoàng Yến

100,000 ₫ / lần tư vấn

Vật lý trị liệu, Bỏng

Bác sĩ Nguyễn Thị Bích Huê

Bs.CK1 Nguyễn Thị Bích Huê

200,000 ₫ / lần tư vấn

Da liễu

Bác sĩ Lê Hiếu Trọng Anh

Bs Lê Hiếu Trọng Anh

100,000 ₫ / lần tư vấn

Răng hàm mặt

Bác sĩ Nông Ngọc Sơn

Bs Nông Ngọc Sơn

100,000 ₫ / lần tư vấn

Ung bướu

Bác sĩ Nguyễn Thị Minh Thu

Bs Nguyễn Thị Minh Thu

100,000 ₫ / lần tư vấn

Phụ sản

Bác sĩ Đậu Thế Canh

Bs Đậu Thế Canh

100,000 ₫ / lần tư vấn

Chấn thương chỉnh hình Nhi, Chấn thương chỉnh hình

Bác sĩ Lê Hồng Hà

Bs Lê Hồng Hà

100,000 ₫ / 15 phút tư vấn

Mắt

    Trang 2 . . .