KHÁM CHỮA BỆNH TỪ XA

Bác sĩ Trương Thành Trí

BS Trương Thành Trí

Phí: 220,000 đ

Ung bướu

Bác sĩ Nguyễn Huy Toàn

BS Nguyễn Huy Toàn

Phí: 200,000 đ

Nội cơ xương khớp, Chấn thương chỉnh hình

Bác sĩ Đậu Thế Canh

BS Đậu Thế Canh

Phí: 100,000 đ

Chấn thương chỉnh hình

Bác sĩ Trần Văn Công

BS Trần Văn Công

Phí: 200,000 đ

Nhi

Bác sĩ Huỳnh Văn Hà

BS Huỳnh Văn Hà

Phí: 150,000 đ

Cai nghiện, Nội tổng quát, Bác sĩ Gia đình

Bác sĩ Trần Thị Mỹ Duyên

BS Trần Thị Mỹ Duyên

Phí: 220,000 đ

Nhi

Bác sĩ LÊ HIẾU TRỌNG ANH

BS LÊ HIẾU TRỌNG ANH

Phí: 100,000 đ

Răng hàm mặt

Bác sĩ Dư Huỳnh Hồng Ngọc

BS Dư Huỳnh Hồng Ngọc

Phí: 150,000 đ

Hiếm muộn

Bác sĩ Trần Thị Mai Linh

BS Trần Thị Mai Linh

Phí: 150,000 đ

Ngoại thần kinh

Bác sĩ Lê Hồ Xuân Duy

BS Lê Hồ Xuân Duy

Phí: 200,000 đ

Tai mũi họng

Bác sĩ Trần Thị Bảo Vân

ThS.BS Trần Thị Bảo Vân

Phí: 100,000 đ

Phụ sản, Hiếm muộn, Chẩn đoán hình ảnh

Bác sĩ Võ Hữu Tín

BS Võ Hữu Tín

Phí: 250,000 đ

Huyết học

Bác sĩ Phạm Nguyễn Phương Hà

BS Phạm Nguyễn Phương Hà

Phí: 150,000 đ

Tim mạch, Tiêu hóa & gan mật, Nội hô hấp, Nội thận, Nội tổng quát

Bác sĩ Nguyễn Quốc Huy

BS Nguyễn Quốc Huy

Phí: 100,000 đ

Nhi, Tim mạch

Bác sĩ Nguyễn Thị Bích Huê

BS.CK1 Nguyễn Thị Bích Huê

Phí: 200,000 đ

Da liễu

Bác sĩ Vũ Mạnh Cường

BS Vũ Mạnh Cường

Phí: 200,000 đ

Tim mạch

Bác sĩ Nguyễn Thị Minh Thu

BS Nguyễn Thị Minh Thu

Phí: 100,000 đ

Phụ sản

Bác sĩ Đặng Thị Đỉnh

BS Đặng Thị Đỉnh

Phí: 100,000 đ

Nhi

Bác sĩ Phan Hữu Tú

BS Phan Hữu Tú

Phí: 200,000 đ

Đái tháo đường, Nội tiết, Nội tổng quát

Bác sĩ Lê Hồng Hà

BS Lê Hồng Hà

Phí: 100,000 đ

Mắt

    Trang 2 . . .