Khám chữa bệnh từ xa

Bác sĩ Trần Thị Hồng An

ThS.Bs Trần Thị Hồng An

100,000 ₫ / lần tư vấn

Nội tổng quát

Bác sĩ Hồ Dũng

ThS.Bs Hồ Dũng

150,000 ₫ / 30 phút tư vấn

Tâm thần học

Bác sĩ Phan Quốc Bảo

Bs Phan Quốc Bảo

100,000 ₫ / lần tư vấn

Tai mũi họng

Bác sĩ Nguyễn Cảnh Nam

Bs Nguyễn Cảnh Nam

200,000 ₫ / 15 phút tư vấn

Nội thần kinh

Bác sĩ Trần Quang Trung

Bs Trần Quang Trung

50,000 ₫ / lần tư vấn

Tiêu hóa & gan mật, Nội tổng quát, Ung bướu

Bác sĩ Lưu Hồng Vân

Bs Lưu Hồng Vân

200,000 ₫ / 15 phút tư vấn

Nhi

Bác sĩ Nguyễn Thu Huyền

ThS.Bs Nguyễn Thu Huyền

100,000 ₫ / 25 phút tư vấn

Tim mạch

Bác sĩ Đoàn Lê Minh Hạnh

Bs Đoàn Lê Minh Hạnh

100,000 ₫ / lần tư vấn

Nội hô hấp, Nội tổng quát

Bác sĩ Trương Hữu Khanh

Bs Trương Hữu Khanh

50,000 ₫ / lần tư vấn

Nhi, Nội thần kinh, Nhiễm

Bác sĩ Nguyễn Quý Hoàng

Bs Nguyễn Quý Hoàng

180,000 ₫ / 20 phút tư vấn

Phục hồi chức năng, Y học thể thao, Y học cổ truyền

Bác sĩ Nguyễn Trí Đoàn

Bs Nguyễn Trí Đoàn

250,000 ₫ / 15 phút tư vấn

Nhi

Bác sĩ Nguyễn Trí Quang

Bs.CK1 Nguyễn Trí Quang

200,000 ₫ / lần tư vấn

Nam khoa, Nội tổng quát, Tiết niệu

Bác sĩ Lương Chấn Lập

Bs.CK1 Lương Chấn Lập

50,000 ₫ / 20 phút tư vấn

Ung bướu

Bác sĩ Lương Võ Quang Đăng

Bs Lương Võ Quang Đăng

200,000 ₫ / lần tư vấn

Tim mạch, Nội tổng quát, Nội hô hấp

Bác sĩ Phạm Thị Xuân Linh

Bs Phạm Thị Xuân Linh

220,000 ₫ / lần tư vấn

Nhi

Bác sĩ Mai Duy Linh

Bs Mai Duy Linh

100,000 ₫ / lần tư vấn

Nội cơ xương khớp, Lão khoa

Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Tường

Bs Nguyễn Vĩnh Tường

200,000 ₫ / lần tư vấn

Tiêu hóa & gan mật

Bác sĩ Nguyễn Văn Hữu

Bs.CK2 Nguyễn Văn Hữu

100,000 ₫ / 15 phút tư vấn

Nội tiết, Đái tháo đường

Bác sĩ Trình Ngô Bỉnh

ThS.Bs Trình Ngô Bỉnh

200,000 ₫ / 10 phút tư vấn

Da liễu

Bác sĩ Mai Phan Tường Anh

Bs Mai Phan Tường Anh

100,000 ₫ / lần tư vấn

Tiêu hóa & gan mật, Ngoại khoa tiêu hóa, Hậu môn trực tràng

Bác sĩ Trương Huỳnh Hồng Loan

ThS.Bs Trương Huỳnh Hồng Loan

150,000 ₫ / lần tư vấn

Phụ sản, Hiếm muộn

Bác sĩ Trần Thị Mai Linh

Bs Trần Thị Mai Linh

150,000 ₫ / lần tư vấn

Ngoại thần kinh

Bác sĩ Trần Văn Công

Bs Trần Văn Công

300,000 ₫ / lần tư vấn

Nhi

Bác sĩ Trần Thị Như Hoa

ThS.Bs Trần Thị Như Hoa

200,000 ₫ / lần tư vấn

Tim mạch, Nội tổng quát

Bác sĩ Cao Chí Hiếu

Bs.CK2 Cao Chí Hiếu

150,000 ₫ / lần tư vấn

Lão khoa, Nội tổng quát

Bác sĩ Trương Thành Trí

Bs Trương Thành Trí

220,000 ₫ / lần tư vấn

Ung bướu

Bác sĩ Lê Hồ Xuân Duy

Bs Lê Hồ Xuân Duy

200,000 ₫ / lần tư vấn

Tai mũi họng

Bác sĩ Nguyễn Thị Tâm

Ch.G.TL Nguyễn Thị Tâm

500,000 ₫ / 45 phút tư vấn

Tâm lý

Bác sĩ Nguyễn Thị Đan Thanh

ThS.Bs Nguyễn Thị Đan Thanh

200,000 ₫ / lần tư vấn

Dinh dưỡng

Bác sĩ Phạm Ngọc Dũng

Bs Phạm Ngọc Dũng

100,000 ₫ / lần tư vấn

Phụ sản

Bác sĩ Lê Anh Tuấn

ThS.Bs Lê Anh Tuấn

250,000 ₫ / 15 phút tư vấn

Hiếm muộn, Tiết niệu, Nam khoa

Bác sĩ Huỳnh Văn Hà

Bs Huỳnh Văn Hà

150,000 ₫ / lần tư vấn

Cai nghiện, Nội tổng quát, Y học Gia đình

Bác sĩ Dư Huỳnh Hồng Ngọc

Bs Dư Huỳnh Hồng Ngọc

150,000 ₫ / lần tư vấn

Hiếm muộn

Bác sĩ Mạch Triều Hà

Bs.CK1 Mạch Triều Hà

100,000 ₫ / lần tư vấn

Nội thần kinh

Bác sĩ Nguyễn Huy Toàn

Bs Nguyễn Huy Toàn

200,000 ₫ / lần tư vấn

Chấn thương chỉnh hình, Nội cơ xương khớp

Bác sĩ Võ Hữu Tín

Bs Võ Hữu Tín

250,000 ₫ / lần tư vấn

Huyết học

Bác sĩ Nguyễn Thị Phụng

Bs Nguyễn Thị Phụng

250,000 ₫ / lần tư vấn

Nội hô hấp, Nội tổng quát

Bác sĩ Vũ Mạnh Cường

Bs Vũ Mạnh Cường

200,000 ₫ / lần tư vấn

Tim mạch

Bác sĩ Nguyễn Thị Hoàng Yến

Bs Nguyễn Thị Hoàng Yến

100,000 ₫ / lần tư vấn

Bỏng, Vật lý trị liệu

Bác sĩ Nguyễn Thị Bích Huê

Bs.CK1 Nguyễn Thị Bích Huê

200,000 ₫ / lần tư vấn

Da liễu

Xem thêm 28 bác sĩ