Bác sĩ Trần Quang Trung
Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Tường

BS Nguyễn Vĩnh Tường


Phí: 200,000 đ
Tham gia từ: 8/2016

CHUYÊN KHOA TƯ VẤN - Bs Nguyễn Vĩnh Tường

 • Tiêu hóa & gan mật

KINH NGHIỆM Y KHOA - Bs Nguyễn Vĩnh Tường

 • 1995-1998: Chuyên khoa 1 Bệnh Viện Chợ Rẫy.
 • 1998-2000: Bệnh viện Columbia Asia, Tp. HCM, Trợ lý Giám đốc.
 • 2000-2005: Phòng khám Quốc tế Columbia Asia Saigon, Giám đốc.
 • 2001-2003: Bệnh Viện Đại Học Singapore (NUH): bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa gan mật, thành viên nhóm ghép gan NUH.
 • 2003: Bệnh viện Mayo Clinic Hoa Kỳ, Scottsdale, Arizona, chuyên khoa tiêu hóa, nội soi gan mật, nội soi bằng viên thuốc.
 • 2004-2005: Bệnh viện Columbia Asia, Tp. HCM, Trưởng khoa nội soi, tiêu hóa gan mật.
 • 2006-Nay: Phòng khám Quốc tế Victoria Healthcare, Giám đốc Y Khoa.

BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN - Bs Nguyễn Vĩnh Tường

 • Tốt nghiệp hạng ưu Đại học Y Khoa Tp. Hồ Chí Minh.
 • Bằng chuyên khoa 1 nội Đại Học Y Khoa Tp. Hồ Chí Minh.
 • Tu nghiệp tại Bệnh Viện Đại học Y Khoa Singapore (NUH) chuyên khoa tiêu hóa, gan mật.
 • Tu nghiệp tại Mayo Clinic Hoa Kỳ (Arizona) về tiêu hóa, gan mật, nội soi tiêu hóa bằng thuốc viên

NƠI LÀM VIỆC - Bs Nguyễn Vĩnh Tường

 • Phòng khám Quốc tế Victoria Healthcare Q.7
 • Phòng khám Quốc tế Victoria Điện Biên Phủ
 • Phòng khám Quốc tế Victoria Nguyễn Văn Trỗi
 • Phòng khám quốc tế Victoria Healthcare Đinh Tiên Hoàng