Bác sĩ Trần Quang Trung
Bác sĩ Hồ Hữu Lễ

Bs Hồ Hữu Lễ

Chuyên khoa: Nhi, Nội tổng quát

Tham gia từ: 8/2016

60,000 ₫ / lần tư vấn

NƠI LÀM VIỆC

  • Trung tâm Y tế Vietsovpetro

KINH NGHIỆM Y KHOA

  • Trung tâm Y tế Vietsovpetro
    Chuyên khoa Cấp Cứu Nội và Nhi Khoa tổng hợp

BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN

  • Đại học Y Dược Tp.HCM
    Tốt nghiệp bác sĩ Y Khoa
  • Đại học Y Dược Tp.HCM
    Tốt nghiệp chuyên khoa I - chuyên ngành Nhi khoa