Bác sĩ Trần Quang Trung
Bác sĩ Hồ Dũng

ThS.Bs Hồ Dũng


150,000 ₫ / 30 phút tư vấn
Tham gia từ: 5/2017

CHUYÊN KHOA TƯ VẤN - Bs Hồ Dũng

  • Tâm thần học

KINH NGHIỆM Y KHOA - Bs Hồ Dũng

  • Giảng viên – Phó trưởng Bộ môn Tâm thần, Đại học Y Dược Huế
  • Bác sĩ điều trị Khoa Tâm Thần – Bệnh viện Trung ương Huế
  • Điều trị các bệnh lý tâm thần: Rối loạn lo âu, trầm cảm, rối loạn loạn thần...
  • Tư vấn chăm sóc sức khỏe tâm thần người lớn và trẻ em tại cộng đồng

BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN - Bs Hồ Dũng

  • 1998 - 2004: Học Bác sĩ Đa khoa, Đại học Y Dược Huế
  • 2006: Tốt nghiệp Chuyên khoa Sơ Bộ - Chuyên khoa Tâm Thần tại Đại học Y Dược Huế
  • 2011: Tốt nghiệp Thạc sĩ Sức khỏe Tâm thần tại Đại học Queensland, Australia

NƠI LÀM VIỆC - Bs Hồ Dũng

  • Bệnh viện Trung Ương Huế