Bác sĩ Trần Quang Trung
Bác sĩ Hồ Dũng

ThS.Bs Hồ Dũng

Chuyên khoa: Tâm thần học

Tham gia từ: 5/2017

150,000 ₫ / 30 phút tư vấn

NƠI LÀM VIỆC

 • Bệnh viện Trung Ương Huế

KINH NGHIỆM Y KHOA

 • Bệnh viện Trường Đại Học Y Dược Huế
  Giảng viên – Phó trưởng Bộ môn Tâm thần
  07/2018 - 07/2018
 • Bệnh viện Trung Ương Huế
  Bác sĩ điều trị Khoa Tâm Thần
  07/2018 - 07/2018

BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN

 • Bệnh viện Trường Đại Học Y Dược Huế
  Học Bác sĩ Đa khoa
  01/1998 - 01/2004
 • Bệnh viện Trường Đại Học Y Dược Huế
  Tốt nghiệp Chuyên khoa Sơ Bộ - Chuyên khoa Tâm Thần
  01/2006 - 07/2018
 • Đại học Queensland, Australia
  Tốt nghiệp Thạc sĩ Sức khỏe Tâm thần
  01/2011 - 07/2018